top of page

GARANTIE

  • Lees aandachtig de garantievoorwaarden van de fabrikant voor het eerste gebruik van het product.
     

  • De Velodroom hanteert dezelfde garantietermijnen en -voorwaarden van de fabrikant van het betreffende product.
     

  • Om vast te stellen of een aangekocht product terecht onder garantie valt, dient u eerst contact op te nemen met  De Velodroom. Aansluitend worden afspraken gemaakt over reparatie of eventuele vervanging.
     

  • Goederen met gebreken en die onder de garantie vallen, zullen worden hersteld of vervangen worden door eenzelfde- of gelijkwaardig product.

bottom of page