top of page

AANSPRAKELIJKHEID

Persoonlijke gegevens
 

De Velo-Droom is nauw begaan met uw privacy. Wij verzamelen enkel die persoonsgegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt. Via invullen/versturen van een bestelformulier, e-mail of inschrijving op de nieuwsbrief, geeft u als bezoeker toestemming aan De Velo-Droom deze gegevens intern te bewaren.  Deze gegevens kunnen worden enkel en alleen gebruikt voor intern klantenbeheer, marktonderzoek en directe marketing. De gegevens blijven eigendom van De Velo-Droom en worden onder geen enkel beding doorgegeven aan derden (personen noch bedrijven). Bezoekers hebben het recht om de bewaarde gegevens in te zien, deze te laten corrigeren of verwijderen. Het uitschrijven uit onze databank, alsook de mailinglijst voor de nieuwsbrief, kan door een e-mail te versturen aan info@velodroom.be.

Intellectuele Eigendom

Alle teksten, foto’s, tekeningen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen op de site vermeld, zijn eigendom van De Velo-Droom of één van zijn partners.
Het is niet toegestaan om de aangeboden informatie zonder voorafgaandelijke toestemming van De Velo-Droom te bewaren, kopiëren, verspreiden, verzenden of op enige andere wijze te gebruiken.

 

Aansprakelijkheid
 

De informatie, producten en diensten die op de website van  De Velo-Droom worden aangeboden, kunnen ondanks alle inspanningen en zorg, toch onvolkomenheden bevatten. 
De Velo-Droom geeft geen garantie over de weergegeven informatie of advies dat verstrekt wordt via de website. Neem daarom steeds contact op met de verantwoordelijke van de winkel voor finale bevestiging. 
De Velo-Droom houdt zicht het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip en zonder voorafgaande verwittiging aan te passen of te verwijderen.
De website bevat interne verwijzingen naar relevante partner-websites. Velo-Droom is op geen enkel punt aansprakelijk voor de informatie die via deze websites wordt verstrekt.
De website De Velo-Droom valt onder de toepassing van het Belgisch recht.  Elke betwisting die niet via een minnelijke schikking kan geregeld worden, valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent.

bottom of page